پیشرفت کارایی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی یا GIS در زمینه‌های مختلف تجاری

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

چکیده

امری مشخص می‌باشد که توابع و ساختارهای موجود در یک نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information System - GIS) با یک ساختار تجاری باید سازگار باشد. خود این امر عامل پیدایش یک زیرمجموعه جدید به نام سرویس‌های اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information Services) در کنار ساختار اصلی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شده است. هر فرد با بهره‌گیری از این ساختار حتی بدون داشتن تجربه و دانش خاص در زمینة سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، این شانس را دارد که از توانمندی‌های آنالیز نرم‌افزار سیستم GIS استفاده کند. در این پژوهش برای دسترسی به یک ساختار اطلاعات جغرافیایی جامع و بهینه، استفاده از الگوی محاسباتی توزیع یافته بررسی و پیشنهاد شده است. از جهتی باتوجه‌به شناخته شدن دستگاه‌های همراه، پیشرفت و هوشمند شدن آنها، تحقیقی دررابطه‌با ویژه سازی تجاری این سرویس‌ها برای کاربرد در دستگاه‌های همراه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]- Gunther, O, and Muller, R., 1998, From GIS systems to GIS services, Humboldt-Universitat zu Berlin. TR- 98-008.
[2]- Tao, V., 2001, Online GIS Services, Journal of Geospatial Engineering, 3(2), 135-143.
[3]- Peng, Z, and Tsou, M, 2003, Internet GIS, Wiley 2003.
[4]-Yuan, S. 2000, Development of a Distributed Geo processing Service Model, M. Sc. thesis in GIS, Calgary University, Canada.
[5]- Pressman, 2000, .Software Engineering., Cambridge University,England.
[6]- امیریان، پ.، 1398، طراحی و توسعه یک Web Service Distributed Geospatial با استفاده از تکنولوژی‌های NET و XML ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
[7]- Hunter, A, 2000, The Road to Ubiquitous Geographic Information, Systems Roadm Anywhere-Remain Connected, The Annual Colloquium of the Spatial Information Research Center, New Zealand.
[8]- ملک، م. ر.، دلاور، محمودرضا 1399، یک سیستم اطلاعات جغرافیایی همراه برای مدیریت امداد و نجات، همایش ژئوماتیک، دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
[9]- Albrecht, J., 1996, Universal Analytical GIS Operations, Geographic Information Research: Transatlantic perspective, 577-591.
[10]- آر نوف، ا.، 2012، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، ترجمه سازمان نقشه‌برداری، مدیریت سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، چاپ اول.
[11]-Tsou, M, and Butten Field, P., 2002, A dynamic architecture fordistributing geographical information services, Transactions in GIS, 6(4), 355-381.