کنترل کیفیت مصالح الاستومری نئوپرن

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیر پروژه

2 کارشناس ارشد، واحد تحقیق و توسعه

3 کارشناس ارشد، سرپرست تحقیق و توسعه

چکیده

الاستومر، پلیمری است که قابلیت ویسکوالاستیسیته (گران روی و کشسانی باهم) بالایی دارد. ضریب پواسون آن ها به 5/0 بسیار نزدیک است و بنابراین می توان آن­ها را تراکم­ناپذیر فرض کرد. قبل از تولید هر محصول الاستومری، کارشناسان اقدام به شناسایی محل نصب و به عبارتی شرایط مکانی که قرار است محصول تولیدی مورد استفاده و بهره­برداری قرار گیرد، می­کنند. شناسایی عواملی از جمله اسیدی بودن محل، احتمال وجود روغن و تماس با آب دریا و یا هر مورد دیگری که در بهره­برداری محصول نهایی تاثیرگذار باشد. در مواردی نئوپرن­ها یا دیگر قطعات پلاستیکی از جمله فندر­ها باید مورد ارزیابی­هایی از جمله واکنش­های در تماس با آب دریا قرار گیرند. حال با توجه به شناخت محیط و کاربری محصول، فرمولاسیون مناسب آن در آزمایشگاه کارخانه طراحی شده و مورد تست­های اولیه قرار می­گیرد.سنجش میزان رئومتری، تست­های کششی، پارگی، سختی مانایی فشارپیرسازی و سایش، دیگر آزمون­های بررسی شده در این پژوهش می­باشند. از جمله موارد دیگری که باید به آن توجه کرد سیستم پخت لاستیک می­باشد، که به این منظور سیستم­های پخت گوگردی و پراکسیدی  موجود می­باشند که نمونه­های موردی مد نظر این پژوهش از سیستم­های پخت گوگردی استفاده می­شود. باید توجه کرد تا سیستم پخت به لاستیک اعمال نشود، لاستیک هیچ شکلی نمی­گیرد، زیرا پیوند­های گوگردی یا پراکسیدی باید تشکیل شوند تا لاستیک از حالت آمرفی (Amorphous) خارج شده و به خود شکل بگیرد.

کلیدواژه‌ها


[1]- Black, J. T., and Kohser, R. A., 2019, DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing, 13th Edition.
[2]- American Society for Testing and Materials (ASTM D)
[3]- International Standard ISO 22762-1:2010
[4]- AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Customary U.S. Units, 7th edition
[5]- European Standard EN 1337-3:2005
[6]- http://WWW.Kohranggroup.com