تخریب پل های سگمنتال پس تنیده با استفاده از روش مهندسی معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

2 کارشناس ارشد مهندسی سازه، کارشناس تحقیق و توسعه

3 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، مدیر واحد تحقیق و توسعه

چکیده

تخریب ارتباط عمده با پایداری زیست محیطی دارد و از آنجایی که با انجام تخریب چرخه حیاتی جدیدی برای مواد شکل می گیرد، لذا تخریب ساختمان‌های فرسوده و قدیمی به کاهش نیاز استفاده از منابع جدید کمک می‌کند. مهندسی تخریب علمی است که در آن با برنامه‌ریزی و نظارت­های لازم و اطمینان از حفظ ایمنی اقدام به خراب کردن سازه­ها می­کنیم، به علم مهندسی تخریب، ساخت معکوس نیز می­گویند. بعضا می­توان با توجه به علم مهندسی معکوس که از پاسخ به سوال می­رسد، اقدام به کشف تکنولوژیکی یک سیستم که از طریق تجزیه و تحلیل ساختار و عمل کرد آن حاصل می شود کرد. در این مقاله اقدام به بررسی فرایند تخریب یک پل سگمنتال post tensional   (پس تنیده) با استفاده از علم مهندسی معکوس کرده­ایم که در این فرایند به کاربرد دقیق مهندسی معکوس در تخریب اینچنین سازه­هایی پی می­بریم. علارغم اهمیت بحث تخریب تا به امروز هیچگونه آیین نامه­ای در داخل کشور برای آن تدوین نشده است و بعضا آیین نامه­های خارجی نیز بیشتر به حفاظت و ایمنی حین تخریب پرداخته و کمتر صحبتی راجع به برنامه، جزیئات و چگونگی روش­های تخریب ارائه کرده­اند و در این پژوهش بر آن شده­ایم تا بخشی از آیین نامه های مرتبط دنیا در این ضمینه را گردآوری نماییم. و یکی از بهترین روش­های تخریب با توجه به داده­های گردآوری شده را پیشنهاد نماییم.

کلیدواژه‌ها


[1]-Riddle, J., 2018, Safe demolition of post-tensioned reinforced concrete bridges, Civil Engineering journal,171, 150-150.
[2]- Idris, P., Lindsell, P., and Buchner, S., 1987, Monitoring of a post-tensioned bridge during demolition, IABSE reports.
[3]- Handbook of OSHA Construction Safety and Health, Second Edition.
[4]-American National Standard for Construction and Demolition Operations, ANSI/ASSE A10.1 – 2011 Pre-Project & Pre-Task Safety and Health Planning.