تشریح انواع آلودگی‌ها در منابع آبی و حفاظت از منابع آب

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری عمران، گرایش مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارای تغییرات مختلفتی در زمینه‌های ارتفاع، دوری از دریا، گستردگی و فاصله زیاد شمال و جنوب که از عرض جغرافیایی 30 درجه تا 60 درجه شمال را دربر می‌گیرد، دارای اقلیم. بسیار متنوع می‌باشد. بزرگ‌ترین اقلیم ایران، اقلیمی با آب‌وهوای گرم و خشک (اقلیم مرکزی ایران) می‌باشد. به‌گونه‌ای که شرایط رطوبتی در این سرزمین از زمین‌های فوق‌العاده خشک (کویرها) تا زمین‌های بسیار مرطوب (جلگه‌ها) را شامل می‌گردد. رشد چشمگیر و آزاد شدن روزافزون گازهای مخرب گلخانه‌ای و البته دخالت‌های بیش از حد انسان‌ها در چرخه طبیعی محیط‌زیست از جمله مواردی هستند که بر سرعت تغییر اقلیم اثر می‌گذارند کشور ایران بر خلاف کشورهایی مانند برزیل، روسیه، چین و سایر کشورها علاوه بر عدم وجود رودخانه‌های بزرگ و پرآب، دارای منابع آبی تجدیدپذیر کمی نیز می‌باشد. استفاده درست و برنامه‌ریزی شده به کمک علم مدیریت منابع آب می‌تواند بهینه‌ترین نوع مصرف پیشروی ما قرار بدهد و از بروز پیامدهای کم‌آبی نیز در درازمدت جلوگیری نماید. هدف ما در این پژوهش بررسی مواد مختلف آلوده‌کننده آب می‌باشد و همچنین پس از معرفی و شناخت این آلودگی‌ها، توسط مدیریت بهینه، این موارد را مرتفع سازیم. همچنین در بدنه اصلی مقاله، در مورد مفهوم پایداری طبیعی رودخانه‌ها، استانداردهای مرتبط با آب، آسیب‌شناسی آلودگی آب‌ها و همچنین طرح‌هایی در زمینه مدیریت پایدار منابع آب و تأثیرات زیست‌محیطی مواد شیمیایی، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]- استاندارد آب شماره 1053، 1388، آب آشامیدنی - ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی (تجدیدنظر پنجم)، مصوب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
[2]- استاندار کیفیت آب‌های ایران، انسانی، 1395، دفتر آب‌وخاک، معاونت محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران.
[3]- کارآموز، م.، کراچیان، ر.، 1397، برنامه‌ریزی و مدیریت کیفی سیستم‌های منابع آب، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) چاپ ششم.
[4]- رزاقی ابیانه، م.،1380، آلودگی منابع آب و حفاظت آنها، چهارمین همایش ملی بهداشت محیط، یزد.
[5]- رئیسی دهکردی، م.، رئیسی دهکردی، م.، 1398، بررسی علت و چگونگی تغییر کیفیت و کمیت منابع آب ناشی از تأثیرات اقلیمی و انسانی، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران
[6]- پورمراد، م.، قادری، ر.، 1393 ، آشنایی با انواع آلاینده‌های منابع آبی و اثرات آن ها، اولین همایش ملی محیط‌زیست، اصفهان.
[7]- قاسمی، ه.، جیحونی نایینی، ح.، 1395، آلودگی آب و تأثیر آن بر محیط‌زیست، پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران.
[8]- بیرقی خطیبی، ندا، طاعتی، ه.، خسروی، ب.، ۱۳۹۲ ، نقش فرهنگ در آلودگی‌های محیط‌زیست شهری مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران، سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست، تهران، دانشگاه تهران
[9]-املشی، ت.، علی‌دوستی، ا.، پ.، عباسلو، ح.، ۱۳۹۶ ، بررسی مراکز دفن زباله شهری با رویکردهای مبتنی بر توسعه پایدار، اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی، سیرجان، شهرداری سیرجان.
[10]-Soleimani, S. M., Vali, A.A., Ghazavi, R., Saeidi, G. H. R., 2013, Trend analysis of chemical water quality parameters; case study Cham Anjir River, Journal of Irrigation & Water Engineering, 95-106.
[11]- Supplementary Studies project to improve the utilization of surface waters of Kan river, 2014, Tehran Regional Water Company, Iran Water Resources Management Company, Consulting Engineers Tehran soil and water.
[12]- Farid, G. B., Najafynejad, A., Moghani, B. V., and Ghiyasi, A., 2013, Evaluation of water quality variation of Zarringol river, Golestan province, Journal of Water and Soil Conservation, 77-95.
[13]- Deshmukh, K. K., 2013, Impact of human activities on the quality of groundwater from Sangamner Area, Ahmednagar District, Maharashtra, India, International Research Journal of Environment Sciences, 2(8), 66- 74.
[14]- De Giglio, O., Quaranta, A., Barbuti, G., Napoli, C., Caggiano, G. and Montagna, M. T., 2015, Factors influencing groundwater quality: towards an integrated management approach, Annali di Igiene, 27, 52-57.
[15]-Cronin, A. A., Taylor, R. G., Powell, K. L., Barrett, M. H., Trowsdale, S. A., and Lerner, D. N., 2003, Temporal variations in the depth-specific hydrochemistry and sewage-related microbiology of an urban sandstone aquifer, Nothingham, United Kingdom. Hydrogeology Journal, 11, 205-216.