کلیدواژه‌ها = ایمنی سازه‌های سطحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع در محیط‏های شهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 14-30

امیرحسن رضائی فرعی؛ علی اکبر احترامی


شماره‌های پیشین نشریه