بانک ها و نمایه نامه ها

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند، نشریه علمی- تخصصی رویکردهای نوین در مهندسی عمران در سه پایگاه علمی زیر نمایه شده است:

1- پایگاه نمایه سیویلیکا

2- پایگاه نمایه بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)

3- پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاه (SID)