کلیدواژه‌ها = بتن خودتراکم
بهبود پارامترهای مکانیکی بتن خودتراکم با استفاده از الیاف مسی و پلاستیکی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 26-43

حمید صابری؛ وحید صابری؛ سید محسن نورانی؛ عباسعلی صادقی


بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکائولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 76-92

پرویز قدوسی؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ مازیار زرعی چیان؛ محمدعلی اعتباری