بکار بردن شش روش مقاوم سازی در افزایش سطح عملکرد لرزه‌ای ساختمان پنج طبقه قاب خمشی بتنی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مساله کاهش آسیب پذیری ساختمان ها و شریان های حیاتی در برابر زلزله را می توان یکی از چالش های دهه اخیر در کشور دانست. در حقیقت امروزه تنها در صورت بروز فجایعی مهیب و ویرانگر همچون زلزله در کلان شهرها می توان ابعاد ارزشمند این مساله را درک کرد. از آنجائیکه اکثر سازه های موجود در کشور ایران در برابر زلزله مقاوم نیستند و بیشتر این سازه ها زلزله مهمی را تجربه نکرده اند نیازمند مقاوم سازی هستند. همچنین اکثر ساختمان های بنا شده در کشورمان به علت ضعف های اجرایی، طراحی و تغییر در آئین نامه های بارگذاری خصوصا استاندارد 2800 ، آسیب پذیر تشخیص داده می شوند. در این تحقیق یک مدل سازه ای بتنی 5 طبقه با سیستم قاب خمشی، با ویرایش دوم استاندارد 2800 طراحی شده است و تحت ویرایش چهارم استاندارد 2800 مورد ارزیابی قرار گرفته و سطح عملکرد آن بر مبنای دستورالعمل بهسازی لرزه ای محاسبه شده است. با توجه به نتایج، ساختمان ضعیف بوده و با شش روش مقاوم سازی   می شود. روش های مقاوم سازی عبارتند از: استفاده از دیوار برشی بتنی، مهاربند هم محور فولادی ،میانقاب بنایی مسلح، مهاربند فولادی کمانش تاب، میراگر ویسکوز و میراگر جرمی. طبق نتایج در مدل های مقاوم سازی شده تغییرمکان بام کاهش یافته و سطح عملکرد به ایمنی جانی رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- خیرالدین، ع.، 1397، مقاوم سازی سازه های بتن آرمه به کمک ورق و پروفیل فولادی و کامپوزیت های FRP، کتاب، دانشگاه سمنان.
[2]- Sadjadi, R. and Kianoush, M., 2007, Seismic performance of reinforced concerete moment resisting frames. International Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 132, 1, 46-53.
[3]- Sokkary, E., and Galal, K., 2009, Analytical investigation of the seismic performance of RC frames rehabilitated using different rehabilitation techniques. International Journal of Earthquake Engineering, 25, 4, 408-415.
[4]-Warburton, G. B., 1992, Optimum absorber parameters for various combinations of response and excitation parameters, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 10, 3, 381-401.
[6]- Mahmoudi, R. and Ghaffarzadeh, H., 2008, Connection overstrength in steel-braced RC frames, International Journal of Engineering Structures, 26, 6, 617-636.
[7]- Maheri, M., and Kousari, R., 2003, Poushover tests on steel x-braced and knee-braced RC frames, International Journal of Earthquake Engineering, 10, 10, 833-854.
[8]-Erdem, I., and Akyuz, U., 2006, An experimental study on two different strengthening techniques for RC frames, International Journal of Engineering Structures, 22, 3, 381-401.
[9]-ASCE 41-13, Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings, American Society of Civil Engineers. 
[9]-آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد 2800)،1378، ویرایش دوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی.
[10]-آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد 2800)، 1392، ویرایش چهارم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی.
[11]- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،1392، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، نشریه شماره 360، ویرایش اول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران.
[12]-NEHRP, 2014, Recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.