کلیدواژه‌ها = منحنی شکنندگی
بررسی تأثیر تعداد دهانه بر احتمال رخداد فروریزش لرزه ای در قاب‌های خمشی و مهاربندی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 22-41

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی


بررسی تأثیر ترکیب مهاربند کمانش تاب و قاب خمشی در ارتفاع بر فروریزش لرزه ای قاب های فولادی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 54-80

وحید صابری؛ حمید صابری؛ ندا امیری کیا؛ عباسعلی صادقی