دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-80 
بررسی دقت روش تحلیل استاتیکی در قیاس با روش‌های تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی در سازه‌های فولادی با نامنظمی جرمی

صفحه 43-56

حمید صابری؛ وحید صابری؛ فاطمه ولی؛ نجمه فرج پور؛ زهرا ساداتی؛ محبوبه رازگردانی؛ عباسعلی صادقی


کاربرد ژئوپلیمرها درتصفیه فاضلاب

صفحه 70-80

علیرضا اسپرهم؛ مسعود نبی جاوید؛ ناصر مهردادی؛ امیر بهادر مرادی خو