دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-91 
2. بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق‌توانمند

صفحه 19-29

محمد شکرچی زاده؛ سهیل جعفری نژاد؛ امیر مهدی ربیعی


3. طراحی بهینه قاب‌های فولادی خمشی سه بعدی با الگوریتم ژنتیک

صفحه 30-45

محمود اکبری؛ محمدحسین نوذریان آرانی؛ امید پناهی شهری